Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia 18E w Siemianowicach Śląskich w sąsiedztwie przedsiębiorstwa "Labor"

PSZOK jest czynny we wszystkie robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 07:00 do 15:00.

 

Operatorem PSZOK jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "PSZCZELNIK", z siedzibą przy ul. Park Pszczelnik 3 w Siemianowicach Śląskich. Nr telefonu do kontaktu: (32) 220 43 52 wew. 24.

Zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa jego Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 2704/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 7 lutego 2022 r.

 

Informujemy, iż oddanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych od mieszkańców następuje po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Dziale Zieleni i Utrzymania Czystości MOSIR lub e-mailowo na adres: pszok@um.siemianowice.pl. Dopuszcza się także zgłoszenie zamiaru oddania tych odpadów na terenie PSZOK.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców można oddać w ciągu roku kalendarzowego na jeden adres zamieszkania, w ilości do 1000 kg i objętości nie przekraczającej 3 m3.

 

Regulamin wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siemianowice Śląskie

22‑08‑2023 12:54:39

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta po odbiór kart ułatwiających oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Karta ma na celu sprawniejszy przebieg weryfikacji właścicieli nieruchomości, mieszkań, osób władających nieruchomością oraz osób najmujących lokale mieszkalne, które są zainteresowanie oddaniem odpadów komunalnych na PSZOK-a. Na karcie zostaną zapisane dane dotyczące ilości oddanych odpadów, które zostały przekazane oraz te, które w naszym mieście są objęte limitami na rok kalendarzowy (opony samochodowe, gruz). Największym plusem posiadania karty jest oszczędność czasu przez skrócenie weryfikacji dokumentów oraz wgląd do ewidencji przyjętych odpadów przez pracowników PSZOK-a, które dotychczas były sporządzane w formie papierowej.

Aby uzyskać kartę należy wypełnić jednorazowo wniosek wraz z przedłożeniem dokumentów:

  • właściciel nieruchomości – aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w przypadku właściciela mieszkania – potwierdzenie, że w czynszu opłaca opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemianowice Śląskie,
  • gdy to konieczne – posiada pełnomocnictwo, zgodne ze wzorem załączonym w regulaminie.

Dokumenty można złożyć oraz wypełnić w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 w pokoju nr 014. Na każde gospodarstwo domowe/adres zamieszkania przysługuje jedna karta, niezależnie od ilości zamieszkałych osób, a pierwsze wydanie jest bezpłatne. 

W razie pytań związanych z wydawaniem kart na PSZOK-a prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 32 760 54 54/93/94 lub adresem e- mail: ir-go@um.siemianowice.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia

15‑02‑2021 11:30:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Upoważnienie do oddania odpadów komunalnych do PSZOK przez osoby trzecie

15‑02‑2022 10:33:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych do PSZOK

25‑10‑2022 09:12:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ulotka PSZOK
23‑06‑2017 08:49:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
474KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie INFROMACJA DOT. PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  14‑01‑2014 15:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  14‑01‑2014 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2023 07:39:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie