Uchwały wdrażające przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

01‑02‑2013 09:17:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 183/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1465)

17‑04‑2018 09:56:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 91/2019 z dnia 13.06.2019r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 183/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie z późn. zm.

01‑08‑2019 09:38:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 184/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1466)

17‑04‑2018 10:02:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 92/2019 z dnia 13.06.2019r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 184/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm.

01‑08‑2019 09:40:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2019 09:55:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie