Uchwały wdrażające przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Uchwała nr 259/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:12:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 257/2012 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

01‑02‑2013 09:13:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

01‑02‑2013 09:23:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 182/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 146/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

17‑04‑2018 09:56:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:23:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 183/2020 Rady Miasta Siemianowic Ślaskich z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 145/2019 z dnia 24 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17‑04‑2018 10:02:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 172/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:20:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 244/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

01‑02‑2013 09:22:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 365/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

04‑10‑2021 13:56:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2022 10:05:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie