Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja o wysokości stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. na wniosek Rada Miasta Siemianowice Śląskie podjęła uchwałę nr 172/2020 (Dz. Urz. Woj. Śl., z 2020, poz. 1323)  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała została zmieniona Uchwałą nr 496/2022 (Dz. Urz. Woj. Śl., z 2022, poz. 3651).

W związku z powyższym od 1 marca 2020 r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy wynosi 25,95 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się go w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,05 zł miesięcznie.

Zmianie, uległa także stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za:

- pojemnik lub worek o pojemności 0,08 m 3 - w wysokości 3,94 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m 3 - w wysokości 5,91 zł,

- pojemnik o pojemności 0,24 m 3 - w wysokości 11,82 zł,

- pojemnik o pojemności 1,10 m 3 - w wysokości 54,18 zł,

- pojemnik o pojemności 5,00 m 3 - w wysokości 246,25 zł,

- pojemnik o pojemności 7,00 m 3 - w wysokości 344,76 zł.

Powyższe stawki obowiązują do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że w związku z rozstrzygnięciem nowego zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie" Rada Miasta Siemianowic Śląskich w dniu 27 października 2022 r. podjęła kolejną Uchwałę o nr 552/2022 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 6867) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym od  1 grudnia 2022 r., na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, będą obowiązywały następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniesie 36,95 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- stawka ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku wyniesie 7,40 zł miesięcznie, od gospodarstwa domowego,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyniosą (dla jednokrotnego odbioru worka, lub pojemnika):

– za pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów – 6,67 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – 10,00 zł,

– za pojemnik o pojemności 240 litrów – 20,00 zł,

– za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 91,67 zł,

– za pojemnik o pojemności 5000 litrów – 416,67 zł,

– za pojemnik o pojemności 7000 litrów – 583,33 zł.

 

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2022 16:28:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie