Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja o zmianie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż w dniu 30.01.2020r. na wniosek Rada Miasta Siemianowice Śląskie podjęła uchwałę nr 172/2020 (Dz. Urz. Woj. Śl., z 2020, poz. 1323)  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 marca 2020 r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy wynosi 25,95 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się go w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,05 zł miesięcznie.

Ponadto zmianie, uległa także stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za:

- pojemnik lub worek o pojemności 0,08 m 3 - w wysokości 3,94 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m 3 - w wysokości 5,91 zł,

- pojemnik o pojemności 0,24 m 3 - w wysokości 11,82 zł,

- pojemnik o pojemności 1,10 m 3 - w wysokości 54,18 zł,

- pojemnik o pojemności 5,00 m 3 - w wysokości 246,25 zł,

- pojemnik o pojemności 7,00 m 3 - w wysokości 344,76 zł.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2020 10:32:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie