Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych


Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż w dniu 27 października 2022 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich podjęła uchwałę nr 552/2022 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 6867) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tym samym od 1 grudnia 2022 r., na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, obowiązują następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 marca 2024r. wynosi 36,95 zł natoamiast w okresie od 1 kwietnia 2024r. zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą z dnia 25 stycznia nr 802/2024 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 r., poz. 835) dotyczącą częściowej zmiany uchwały nr 552/2022, wynosi 35,70 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- stawka ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 7,40 zł miesięcznie, przy czym ulga jest naliczana od kwoty wynikającej z deklaracji,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynoszą (dla jednokrotnego odbioru worka, lub pojemnika):

– za pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów – 6,67 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – 10,00 zł,

– za pojemnik o pojemności 240 litrów – 20,00 zł,

– za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 91,67 zł,

– za pojemnik o pojemności 5000 litrów – 416,67 zł,

– za pojemnik o pojemności 7000 litrów – 583,33 zł.

Opłaty należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na indywidualne numery rachunków bankowych.

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  14‑09‑2023 11:58:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  14‑09‑2023 11:58:43
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2024 10:21:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie