E-deklaracje


Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Link do platformy: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Przesłane deklaracje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 422), potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i art. 20aa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.) lub profilem osobistym zgodnie z art. 12d ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1234 z późn. zm.).

WAŻNE!

Wypełniając deklarację poprzez platformę ePUAP w miejscach, gdzie należy wprowadzić wartości stawek opłat należy używać jako separatora dziesiętnego kropki, a nie przecinka; np. wpisując kwotę 35.70 a nie 35,70.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Złożenie elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej formie niż wypełnienie formularza elektronicznego na ePUAP i przesłanie go poprzez tą platformę jest niepoprawne tj. np. nie przyjmuje się za prawidłowe przesłanie skanu wypełnionej pisemnie deklaracji poprzez platformę ePUAP, czy przesłanie podpisanego elektroncznie skanu deklaracji na adres e-mail Urzędu Miasta.

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2024 09:41:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie