E-deklaracje


Wydział Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości składania elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie internetowej pod linkiem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Przesłane deklaracje muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

WAŻNE!

Wypełniając deklarację poprzez platformę ePUAP w miejscach, gdzie należy wprowadzić wartości stawek opłat należy używać jako separatora dziesiętnego kropki, a nie przecinka; np. wpisując kwotę 25.95 a nie 25,95.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2022 12:10:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie