E-deklaracje


Wydział Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości składania elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=46637&trejId=44

Przesłane deklaracje muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)

Informacje dotyczące możliwości uzyskania profilu zaufanego można uzyskać pod linkiem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

 

Jednocześnie dokumenty przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego; serwer Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

WAŻNE!

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2020 11:49:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie