Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty WORD, EXCEL oraz dokumenty pakietu LibreOffice, które zostały źle przygotowane i nie są w pełni dostępne cyfrowo
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sabina Miland.
 • E-mail: s_miland@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605445

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech
 • Adres: ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

 • Przed wejściem do budynku znajduje się na wysokości 1,2 m dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku - znajduje się 1 miejsce parkingowe oraz 3 miejsca wokół budynku,
 • Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, wyposażonym w schodołaz,
 • Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko, przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna oraz głośnik,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

 • Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy,
 • Główne wejście do budynku oraz parter wolny od barier architektonicznych,
 • Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku - osoby ze szczególnymi potrzebami swobodnie korzystają z pomieszczeń parteru,
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 - Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja

 • Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym,
 • Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja znajduje się na wysokim parterze,
 • Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się okolicy wejścia do budynku,
 • Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 - Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

 • Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko, przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a
 • W kasie Urzędu znajduje się pętla indukcyjna,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na parterze budynku. 

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 - Referat Świadczeń

 • Budynek posiada dwa wejścia.
 • Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd.
 • Przed głównym wejściem na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,
 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

         - niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń,

         - parter oraz 1 piętro - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

 • Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • W Referacie Świadczeń w Biurze Obsługi Mieszkańców znajdującym się przy wejściu do budynku jest pętla indukcyjna,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

 • Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze,
 • W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru,
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Wydział Kultury i Sportu, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów.

 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

       - pierwsze piętro - Wydział Kultury i Sportu,

       - drugie piętro - Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów,

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,
 • Przed wejściem do budynku znajduje się domofon,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 13:38:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie