Termin obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych


Umowa obejmująca okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.


Informujemy, że umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie, o nr RK.272.0018.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta na okres 731 dni, począwszy od dnia 1 lutego 2024 r.
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte ww. umową, za wyjątkiem zabrania od właścicieli nieruchomości pojemników, kontenerów na odpady komunalne po zakończeniu wykonywania usług, będą świadczone od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2026 r. Przedmiotowa umowa obejmuje swoim zakresem zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe.


Wykonawcą usług objętych umową nr RK.272.0018.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. jest konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów (Lider)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie (Konsorcjant)

 

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  20‑05‑2022 10:32:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  20‑05‑2022 10:32:42
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2024 11:36:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie