Termin obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych


Informujemy, iż umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie, o nr RK.272.0020.2022 z dnia 21 listopada 2022 r., podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta na okres 432 dni, począwszy od dnia 1 grudnia 2022 r.

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte ww. umową, za wyjątkiem zabrania od właścicieli nieruchomości pojemników, kontenerów na odpady komunalne po zakończeniu wykonywania usług, będą świadczone od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. Przedmiotowa umowa obejmuje swoim zakresem zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe.

 

Wykonawcą usług objętych umową nr RK.272.0020.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. jest konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

ALBA Sp. z o. o.

ul. Bytkowska 15

41-503 Chorzów

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  20‑05‑2022 10:32:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  20‑05‑2022 10:32:42
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2022 08:19:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie