Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie


Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie jest organem doradczo-opiniodawczym w zakresie spraw związanych z rozwojem ekonomiczno-gospodarczym miasta. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk nauki, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Celem Rady jest przede wszystkim współpraca pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu i samorządu w realizacji wyznaczonych zadań:

 1. udział w pracach nad wypracowaniem strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego w rozwoju gospodarki Miasta,
 2. przedstawienie konkretnych inicjatyw mających służyć ekonomiczno-gospodarczemu rozwojowi Miasta,
 3. wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez władze miasta,
 4. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta, rozumianego jako przyciąganie korzystnych inwestycji i inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 5. informowanie władz Miasta o sukcesach i problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Miasta,
 6. wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in. poprzez wyróżnianie najlepszych firm w różnych dziedzinach oraz wspólną promocję gospodarczo – inwestycyjną,
 7. wspieranie lokalnych i regionalnych instytucji, służących aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości,
 8. ustalanie obszarów współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli środowiska biznesu i instytucji otoczenia biznesu, wyższych uczelni oraz władz lokalnych, tworzenie mechanizmów wzajemnej współpracy, umożliwiających wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację strategicznych przedsięwzięć Miasta

 

Członkowie Rady:

Marcin Budziński, Akademia WSB - przewodniczący Rady;                          
Marek Ciembroniewicz, EMSI Sp. z o.o.
Mirosław Czarnik, GPP Business Park S.A.
Jolanta Geppert, APSTAR Jolanta Geppert;                                                         
Michał Janos, MMJ Marcin Janos,                          
Mariusz Korzeniowski, PUMAR Sp. z o.o.,
Mariusz Kowolik, Plasma System S.A.,                  
Michał Marut, MARUT Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o.,                                
Mariusz Mastalerz, Adient Seating Poland Sp. z o.o.,                      
Ryszard Olek, TERCHARPOL Sp. z o.o.,                                   
Tomasz Palion, PPHU DALPOL Tomasz Palion,    
Agnieszka Pięta, ATRIUM S.J. M.T. Piechowicz,                   
Mariusz Pilszak, KRYSZTAŁ S.C. M. Pilszak, S. Zgórski,
Bogdan Seweryn, BDW B. Seweryn, D. Łączński,
Eugeniusz Sowa, Milimex S.A.,  
Ewelina Warwas, DESA Development Sp. z o.o.

 

Osoby, zainteresowane kontaktem z przewodniczącycm Rady, chcące wyrazić swoje oczekiwania wobec gminy, jak również podzielić się pomysłami dotyczącymi rozwoju sektora prywatnego w Siemianowicach Śląskich mogą kontaktować się z dr Marcinem Budzińskim, telefonicznie przez Biuro Obsługi Inwestora pod numerem (32) 760 53 58.

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 235/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 2. Zarządzenie Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: częściowej zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 235/2015 z d. 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie,
 3. Zarządzenie nr 548/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: uchylenia Zarządzenia 244/2015 z dnia 4 marca 2015r., w sprawie częściowej zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 235/2015 z d. 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie,
 4. Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 5. Zarządzenie nr 482/2019 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 6. Zarządzenie nr 1263/2020 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
Informacja wytworzona przez:
Marta Szaleniec , w dniu:  03‑08‑2016 09:11:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  03‑08‑2016 09:11:58
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2020 13:39:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie