Aktualna lista mieszkań do zamiany


BANK ZAMIANY MIESZKAŃ

26‑03‑2020 08:24:16

Bank Zamiany Mieszkań w Siemianowicach Śląskich funkcjonuje od 21 maja 2015 roku.

Bank tworzony jest na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych zamianą i prowadzony jest w formie rejestru, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Bank zamiany działa na zasadzie skrzynki kontaktowej dla najemców zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie nie pośredniczy w finalizacji transakcji zamiany mieszkań pomiędzy najemcami.

Podstawowym zadaniem Banku Zamiany Mieszkań jest skojarzenie przez Wydział Gospodarki Lokalowej osób zainteresowanych zamianą lokalu komunalnego. Wydział Gospodarki Lokalowej dokonywać będzie kojarzeń osób zainteresowanych zamianą po złożeniu stosownego wniosku. Dopiero tak skojarzeni kontrahenci, w celu dokonania konkretnej zamiany, osobiście muszą złożyć wniosek o zamianę lokalu. Czynności w sprawie zamiany lokalu są wszczynane przez Wydział Gospodarki Lokalowej dopiero po złożeniu przez zainteresowanych najemców wniosków o zamianę.

Bank zamiany umożliwia dostosowanie wielkości lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy, dostosowanie wysokości opłat za korzystanie z lokalu do możliwości finansowych najemcy, spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za używanie lokalu w przypadku zamiany z najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia oraz uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań jest posiadanie przez obie strony zamiany tytułu prawnego do zamienianego lokalu mieszkalnego, brak zaległości z tytułu czynszu lub w przypadku istnienia zadłużenia jego spłata przez drugą stronę oraz spełnienie warunków określonych w Uchwale nr 167/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śląskie.

O zamianę mieszkania można starać się poprzez wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Każda ze stron zamiany pobiera druk wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań bezpośrednio w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 – pokój 006.

Obie strony wypełniają druk zgodnie z treścią w nim zawartą, potwierdzają dane dotyczące najmu lokalu w swojej administracji oraz dane dotyczące osób zameldowanych w mieszkaniu objętym zamianą w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Warunkiem umieszczenia lokalu w Banku Zamiany Mieszkań jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację oferty na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Iwona Bauer
email: i_bauer@um.siemianowice.pl
, w dniu:  23‑06‑2015 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  23‑06‑2015 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2024 12:44:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie