Uchwały dotyczące nieczystości ciekłych


Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 94/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zgłoszenia/aktualizacji danych do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

14‑02‑2023 13:09:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 573/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

14‑02‑2023 13:09:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 575/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 383/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 13:07:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 383/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 13:03:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 574/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 13:02:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 492/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 146/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 13:01:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 182/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 146/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 13:00:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

14‑02‑2023 12:58:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  14‑02‑2023 12:52:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  14‑02‑2023 12:52:48
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2023 13:11:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie