Informacje dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków


      Informujemy, że Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi:

  • ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb),
  • ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz
  • ewidencję aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prosimy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o niezwłoczne zgłaszanie budowy wskazanych urządzeń do gminnych ewidencji, na wzorze formularza zgłoszenia (formularz jest dostępny pod linkiem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610264).

Informujemy również, że zarówno pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, jak i Straż Miejska Siemianowice Śląskie prowadzą kontrole pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków nie rzadziej niż raz na dwa lata, zgodnie z Planem Kontroli.

Więcej informacji o kontrolach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych jest dostępna na stronie: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610886.

        Przypominamy również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

  

W przypadku pytań w zakresie prowadzonych ewidencji oraz planowanych kontroli prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, w pokoju nr 014, lub pod numerem telefonu 32 760 54 27.

Linki do najważniejszych informacji dotyczących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków:

Link do formularza zgłoszenia/aktualizacji danych do gminnych ewidencji: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610264

Link do wykazu podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610941

Link do Uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie nieczystości ciekłych: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31612111

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  11‑02‑2013 16:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  11‑02‑2013 16:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2024 09:15:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie