gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku wchodzi na terenie Miasta Siemianowice Śląskie nowy system gospodarowania odpadami. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Piktogram

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

03‑02‑2014 14:53:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03‑02‑2014 14:52:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opis nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście od 01 lipca 2013r.

24‑06‑2013 07:38:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna - jak segregować odpady komunalne.

24‑06‑2013 07:25:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  22‑05‑2012 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  22‑05‑2012 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 09:23:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie