sprawozdawczość


Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, sprawozdania półroczne o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) należy składać zgodnie z nowymi wzorami określonymi w w/w Rozporządzeniu. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/934/1.

Podmioty, które nie odbierały od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych w danym półroczu,  zgodnie z nowelizacją przepisów obowiązuje odrębny druk sprawozdania tzw. sprawozdanie zerowe.

Ponadto kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  22‑05‑2012 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  22‑05‑2012 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2018 09:00:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie