Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie


Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie jest organem doradczo-opiniodawczym w zakresie spraw związanych z rozwojem ekonomiczno-gospodarczym miasta. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk nauki, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Celem Rady jest przede wszystkim współpraca pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu i samorządu w realizacji wyznaczonych zadań:

 1. udział w pracach nad wypracowaniem strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego w rozwoju gospodarki Miasta,
 2. przedstawienie konkretnych inicjatyw mających służyć ekonomiczno-gospodarczemu rozwojowi Miasta,
 3. wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez władze miasta,
 4. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta, rozumianego jako przyciąganie korzystnych inwestycji i inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 5. informowanie władz Miasta o sukcesach i problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Miasta,
 6. wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in. poprzez wyróżnianie najlepszych firm w różnych dziedzinach oraz wspólną promocję gospodarczo – inwestycyjną,
 7. wspieranie lokalnych i regionalnych instytucji, służących aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości,
 8. ustalanie obszarów współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli środowiska biznesu i instytucji otoczenia biznesu, wyższych uczelni oraz władz lokalnych, tworzenie mechanizmów wzajemnej współpracy, umożliwiających wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację strategicznych przedsięwzięć Miasta

 

Członkowie Rady:

Michał Janos, MMJ Marcin Janos – Przewodniczący Rady,
Agnieszka Pięta, ATRIUM S.J. M.T. Piechowicz - Wiceprzewodnicząca Rady,
Bogdan Seweryn, BDW B. Seweryn, D. Łączyński,
Marcin Budziński, Akademia WSB,
Marek Ciembroniewicz, EMSI Sp. z o.o.,
Jolanta Geppert, APSTAR Jolanta Geppert;                                                        
Mariusz Korzeniowski, PUMAR Sp. z o.o.,                               
Mariusz Mastalerz, Adient Seating Poland Sp. z o.o.,                      
Ryszard Olek, TERCHARPOL Sp. z o.o.,                                      
Mariusz Pilszak, KRYSZTAŁ S.C. M. Pilszak, S. Zgórski,
Eugeniusz Sowa, Milimex S.A., 
Andrzej Ścigała, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Ścigała,
Dariusz Ciosek, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siemion"

 

Osoby zainteresowane kontaktem z Przewodniczącym Rady, chcące wyrazić swoje oczekiwania wobec gminy, jak również podzielić się pomysłami dotyczącymi rozwoju sektora prywatnego w Siemianowicach Śląskich mogą kontaktować się z Panem Michałem Janosem, telefonicznie przez Biuro Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 7605358.

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 235/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 2. Zarządzenie Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: częściowej zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 235/2015 z d. 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie,
 3. Zarządzenie nr 548/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: uchylenia Zarządzenia 244/2015 z dnia 4 marca 2015r., w sprawie częściowej zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 235/2015 z d. 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie,
 4. Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 5. Zarządzenie nr 482/2019 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
 6. Zarządzenie nr 1263/2020 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie
Informacja wytworzona przez:
Marta Szaleniec , w dniu:  03‑08‑2016 09:11:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  03‑08‑2016 09:11:58
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2024 12:37:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie