gospodarowanie wodami deszczowymi


Zdjęcie plakat na bip.jpg

W dniu 01.07.2019r. Gmina Siemianowice Śląskie rezprezentowana przez Prezydenta Miasta podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0010/18-00 Projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie".
 

Cele Przedsięwzięcia

Osiągniecie zasadniczych i strategicznych celów projektu, którymi są:

  • zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych poprzez zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich;

  • oczyszczanie wód opadowych i ograniczanie przemieszczania się zanieczyszczeń;

  • odciążenie i lepsze funkcjonowanie kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w warunkach ekstremalnych

oraz osiągnięcie następujących wskaźników produktów:

  • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 10,33 km;

  • liczba wbudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) szt. 2;

  • liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpożarowej szt.1;

  • objęcie systemem zagospodarowaniem wód opadowych powierzchnię 1,42 km2;

i wskaźników rezultatu bezpośredniego:

objętość retencjonowanej wody 174324,00 m3, na terenie jednego miasta i objęcie systemem zagospodarowania wód opadowych 100 osób w roku 2023.

 

Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy Projektu pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie”, (Nr POIS.02.01.00-00-0010/18) obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022:

  1. Kontrakt 1 „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej wraz z budowa małej retencji, część I - zlewnia północna.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych oraz niezbędnej infrastruktury – rejon dzielnicy Przełajka oraz zbiornik Przełajka.

Budowa kanalizacji deszczowej - około 3,81 km, 1 zbiornik retencyjny Przełajka.

  1. Kontrakt 2 Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej wraz z budowa małej retencji, część II - zlewnia południowa.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych oraz niezbędnej infrastruktury – rejon dzielnicy Michałkowice i Centrum, zbiornik retencyjny Budryka oraz zbiornik retencyjny Rzęsa

Budowa kanalizacji deszczowej - około 6,52 km, 2 zbiorniki retencyjne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agata Srtyha
email: a_stryha@um.siemianowice.pl
, w dniu:  06‑05‑2019 14:33:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  06‑05‑2019 14:33:09
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2019 09:58:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie