Plan ogólny gminy (POG)


Plan ogólny gminy, jest sporządzany dla obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia planu ogólnego określa się, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy. Plan ogólny uchwala rada gminy. 

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Określone w planie ogólnym strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne oraz obszary zabudowy śródmiejskiej uwzględnia się przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowią podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  13‑02‑2024 13:06:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  13‑02‑2024 13:06:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2024 14:49:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie