Wnioski w sprawach z zakresu planowania przestrzennego


Wnioski do pobrania:

01‑04‑2021 10:59:28
Dokumenty:
Plik pdf RR-1 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-2 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego miasta
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomosci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomosci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-5 Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomosci w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym oraz specjalnej strefie rewitalizacji
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-6 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-8 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-9 Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-10 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-11 Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (sporządznej zmiany planu)
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-12 Wniosek do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (sporządzanej zmiany studium)
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-13 Uwaga do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyłożonego projektu zmiany planu)
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-14 Uwaga do wyłożonegoproje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (wyłożonego projektu zmiany studium)
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RR-15 Wniosek o wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
01‑04‑2021 11:01:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  01‑04‑2021 09:48:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  01‑04‑2021 09:48:01
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2021 14:11:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie