Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą”, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Stosownie do art. 32  ust. 2 ustawy Prezydent Miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.

Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  07‑01‑2021 10:41:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  07‑01‑2021 10:41:59
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2021 12:19:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie