Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUIKZP)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy określa kierunki polityki przestrzennej gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie  może  stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych, natomiast ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  17‑05‑2019 11:11:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  17‑05‑2019 11:11:08
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2024 14:43:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie