Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przez obszar zdegradowany należy rozumieć obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na którym występuje co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarcze, środowiskowe, przestrzennofunkcjonalne, techniczne.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji poprzez obszar rewitalizacji należy rozumieć całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  02‑08‑2022 09:04:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  02‑08‑2022 09:04:48
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2022 11:46:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie