Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 42139
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Bauer 41161
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 36822
Sesje rady miasta Adrian Merta 34137
opłaty skarbowe Daria Konieczna 34036
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 34030
interpelacje radnych Adrian Merta 33948
planowanie przestrzenne Adrian Merta 32881
podatki Sabina Marona 28230
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 27070
budżet miasta Henryk Dziurka 26750
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 24867
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 24771
sekretarz miasta Daria Konieczna 24472
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Weronika Liszka 23505