Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 43016
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 42379
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 37260
Sesje rady miasta Irena Wielogórska 35405
interpelacje radnych Adrian Merta 35220
opłaty skarbowe Daria Konieczna 35111
oferty inwestycyjne Marta Szaleniec 34188
planowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 33783
podatki Sabina Marona 29066
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 27280
budżet miasta Henryk Dziurka 27092
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Weronika Liszka 25528
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 25507
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 25485
sekretarz miasta Daria Konieczna 24621