Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 28700
Finanse i mienie Adrian Merta 27327
Regulamin udzielania Zamówień do 30 tys. euro Adam Fisior 25984
interpelacje radnych Adrian Merta 25571
Sesje rady miasta Klaudia Smaluch 24926
opłaty skarbowe Daria Konieczna 24389
budżet miasta Henryk Dziurka 23264
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 23075
sekretarz miasta Daria Konieczna 22612
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Grzegorz Wroński 22235
zagospodarowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 21580
stanowiska, oświadczenia prezydenta Daria Konieczna 21338
zastępcy przewodniczącego rady miasta Adrian Merta 20631
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 20457
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 20435