Statystyki


Tytuł Autor Ilość
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 29645
Finanse i mienie Adrian Merta 28979
interpelacje radnych Adrian Merta 26481
Regulamin udzielania Zamówień do 30 tys. euro Adam Fisior 26190
Sesje rady miasta Aldona Nowak 25732
opłaty skarbowe Daria Konieczna 24999
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Grzegorz Wroński 24474
budżet miasta Henryk Dziurka 23583
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 23506
sekretarz miasta Daria Konieczna 22822
zagospodarowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 22655
stanowiska, oświadczenia prezydenta Daria Konieczna 21545
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 20800
zastępcy przewodniczącego rady miasta Adrian Merta 20790
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 20725