Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Bauer 45323
Finanse i mienie Adrian Merta 45250
Sesje rady miasta Klaudia Smaluch 38745
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 38514
interpelacje radnych Adrian Merta 38007
opłaty skarbowe Marta Widera 37331
planowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 35425
oferty inwestycyjne Sabina Marona 34511
podatki Sabina Marona 31921
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Weronika Liszka 29555
budżet miasta Sabina Marona 27855
skarbnik i sekretarz Klaudia Kopic 27781
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Irena Wielogórska 27009
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 26849
Harmonogram odbioru surowców wtórnych gromadzonych w systemie workowym Grzegorz Wroński 26108