Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 38704
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 38030
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 34980
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 32963
interpelacje radnych Adrian Merta 31396
opłaty skarbowe Daria Konieczna 31293
Sesje rady miasta Aldona Nowak 30925
planowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 30351
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 25990
budżet miasta Henryk Dziurka 25950
podatki Sabina Marona 24041
sekretarz miasta Daria Konieczna 23849
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 23289
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 22440
przewodniczący rady miasta Aldona Nowak 21965