Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 32627
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 30913
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Grzegorz Wroński 30791
interpelacje radnych Adrian Merta 28071
Sesje rady miasta Katarzyna Majer 27067
opłaty skarbowe Daria Konieczna 26807
zagospodarowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 25234
budżet miasta Henryk Dziurka 24459
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 24073
sekretarz miasta Daria Konieczna 23090
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych Grzegorz Wroński 22519
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 21364
przewodniczący rady miasta Katarzyna Majer 21103
zastępcy przewodniczącego rady miasta Adrian Merta 20997
rejestry, ewidencje, archiwa Sabina Marona 20591