Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 37493
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 36519
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 34455
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 32478
opłaty skarbowe Daria Konieczna 30328
interpelacje radnych Daria Konieczna 30315
Sesje rady miasta Klaudia Smaluch 29709
planowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 29205
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 25600
budżet miasta Henryk Dziurka 25551
sekretarz miasta Daria Konieczna 23658
podatki Sabina Marona 23088
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 22668
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 21820
przewodniczący rady miasta Aldona Nowak 21779