Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Finanse i mienie Adrian Merta 31594
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 30475
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Grzegorz Wroński 29425
interpelacje radnych Adrian Merta 27571
Sesje rady miasta Katarzyna Majer 26668
Regulamin udzielania Zamówień do 30 tys. euro Adam Fisior 26434
opłaty skarbowe Daria Konieczna 26243
zagospodarowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 24357
budżet miasta Henryk Dziurka 24092
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 23857
sekretarz miasta Daria Konieczna 22997
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 21205
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 20975
zastępcy przewodniczącego rady miasta Adrian Merta 20933
Zarządzenia Prezydenta IV kadencji Daria Konieczna 20468