Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 35507
zastępcy prezydenta miasta Sabina Marona 34071
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych Weronika Liszka 33684
oferty inwestycyjne Jakub Nowak 32044
interpelacje radnych Adrian Merta 29580
opłaty skarbowe Daria Konieczna 29238
Sesje rady miasta Adrian Zjawiński 28924
planowanie przestrzenne Remigiusz Karwat 28123
skarbnik i sekretarz Sabina Marona 25335
budżet miasta Henryk Dziurka 25250
sekretarz miasta Daria Konieczna 23539
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 22305
podatki Sabina Marona 21810
przewodniczący rady miasta Aldona Nowak 21604
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Wroński 21251