Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DO 2030 ROKU"

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) informuje się o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono pismem znak RR.062.0002.2021 z dnia 9 czerwca 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach poprzez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”, zwanego dalej „gminnym programem rewitalizacji”.

Pismem z dnia 12 czerwca znak: WOOŚ.410.239.2023.PB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu rewitalizacji.

Pismem z dnia 4 lipca 2023 r. znak: NS-NZ.9022.21.34.2023 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu gminnego programu rewitalizacji.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 112) w godzinach pracy Urzędu:
1) poniedziałek: 700 – 1700;
2) wtorek - czwartek: 800 – 1600;
3) piątek: 800 – 1400;

oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
815KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  12‑06‑2023 16:02:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  12‑06‑2023 16:02:50
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2023 15:14:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie