Konsultacje społeczne


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DO 2030 ROKU

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.) zawiadamia się o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji odnośnie projektu oraz pozyskanie uwag lub propozycji zmian do tego projektu.

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 28 czerwca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. w następujących formach:
1) składanie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) spotkanie na miejscu;
3) spacer studyjny;
4) ankieta przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W dniach od 28 czerwca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. zapoznanie się z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” będzie możliwe w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 112, I piętro) w godzinach pracy Urzędu:
1) poniedziałek: 700 – 1700;
2) wtorek - czwartek: 800 – 1600;
3) piątek: 800 – 1400.
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta pod adresem:
http://www.siemianowice.pl
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/30228525

Uwagi do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” należy wnosić do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2023 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (na adres e-mail: rewitalizacja@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta).

Spotkanie odbędzie się na miejscu w dniu 20 lipca 2023 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10, w sali nr 29 (I piętro).

Ankieta zostanie zamieszczona w dniu 28 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://www.siemianowice.pl

Nastąpiła zmiana terminu spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. o godzinie 1600. Zbiórka nastąpi przy budynku Ratusza Miejskiego przy ulicy Jana Pawła II 10.

Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienia jej przebiegu, a w przypadku uwag wraz z odniesieniem się do wniesionych uwag.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Plik pdf Treść ogłoszenia
20‑06‑2023 15:49:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
812KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  03‑11‑2022 08:38:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  03‑11‑2022 08:38:58
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2023 08:06:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie