obligacje komunalne 2021r.


Uchwała o emisji obligacji

30‑07‑2021 10:58:41
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała 376_2021 w sprawie emisji obligacji serii A21, B21, A22, B22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf
30‑07‑2021 10:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 377_2021 w sprawie emisji obligacji serii C21, D21, E21, F21, G21, H21 oraz zasad ich zbywania, nabywania.pdf
30‑07‑2021 10:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa

30‑07‑2021 10:56:02
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała 275_2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
30‑07‑2021 10:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 276_2020 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok.pdf
30‑07‑2021 10:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
783KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 374_2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.pdf
30‑07‑2021 10:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
353KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 375_2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
30‑07‑2021 10:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta

30‑07‑2021 10:54:42
Dokumenty:
Plik pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.pdf
30‑07‑2021 10:55:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 004KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.pdf
30‑07‑2021 10:55:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za 2018 rok

30‑07‑2021 10:50:38
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z SP ZOZ sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
766KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:52:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za 2019 rok

30‑07‑2021 10:46:39
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z SP ZOZ sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
797KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za 2020 rok

30‑07‑2021 10:43:45
Dokumenty:
Plik pdf 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
349KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z SP ZOZ sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
863KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za pierwsze półrocze 2021 roku

30‑07‑2021 10:40:41
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z SP ZOZ sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
30‑07‑2021 10:43:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

30‑07‑2021 10:37:36
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf
30‑07‑2021 10:40:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
30‑07‑2021 10:40:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
30‑07‑2021 10:40:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
30‑07‑2021 10:40:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o możliwości wykupu obilgacji 20.000.000 zł.pdf
11‑08‑2021 11:21:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie opinii o możliwości wykupu obilgacji 36.000.000 zł.pdf
11‑08‑2021 11:21:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacje o zadłużeniu, udzielonych poręczeniach oraz posiadanych akcjach, udziałach

30‑07‑2021 10:34:42
Dokumenty:
Plik pdf Zadłużenie i poręczenia na 30.06.2021.pdf
30‑07‑2021 10:37:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Udziały w spółkach i akcje.pdf
30‑07‑2021 10:37:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dawid Poniedziałek
email: d_poniedzialek@um.siemianowice.pl
, w dniu:  01‑10‑2013 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  01‑10‑2013 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑04‑2023 12:58:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie