Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, iż wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na otrzymane przez właścicieli nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych.

Jednocześnie do czasu otrzymania przez właścicieli nieruchomości indywidualnych numerów rachunków bankowych na które można wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat zgodnie ze złożonymi deklaracjami należy dokonywać na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

nr 50 1050 1214 1000 0023 9925 9676

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY

DO 25-GO DNIA MIESIĄCA KTÓREGO DOTYCZY

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  09‑03‑2013 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 09:24:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive