E-deklaracje


Wydział Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości składania elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. poz. 235).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=46637&trejId=44

Przesłane deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania profilu zaufanego można uzyskać pod linkiem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

Informacje dotyczące uzyskania certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP można uzyskać pod linkiem:


https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=48351

Jednocześnie dokumenty przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego; serwer Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

WAŻNE!

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Uchwała nr 409/2013 Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  15‑10‑2013 15:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 09:29:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive