Uchwały wdrażające przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 183/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1465)

17‑04‑2018 09:56:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 184/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1466)

17‑04‑2018 10:02:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:20:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

01‑02‑2013 09:22:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwala w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

01‑02‑2013 09:24:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli tych nieruchomości

09‑03‑2013 10:32:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑04‑2018 10:10:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive