Budżet miasta w 2023


Informacja Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

27‑05‑2024 11:47:41
Dokumenty:
Plik pdf Informacja Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skan.pdf
27‑05‑2024 11:49:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
684KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.pdf
27‑05‑2024 11:49:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

07‑05‑2024 12:57:34
Dokumenty:
Plik pdf Bilans skonsolidowany.pdf
04‑07‑2024 10:33:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bilans jednostki budżetowej.pdf
07‑05‑2024 13:01:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
07‑05‑2024 13:01:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dodatkowa.pdf
07‑05‑2024 13:01:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
07‑05‑2024 13:01:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
07‑05‑2024 13:01:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok

15‑04‑2024 14:57:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdania budżetowe za cztery kwartały 2023 roku

04‑03‑2024 12:53:46
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - korekta nr 1.pdf
04‑07‑2024 10:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
04‑03‑2024 12:56:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - korekta nr 1.pdf
04‑07‑2024 10:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
493KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
04‑03‑2024 12:56:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta nr 1.pdf
04‑07‑2024 10:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
04‑03‑2024 12:56:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terutorialnego - korekta nr 1.pdf
04‑07‑2024 10:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf
04‑03‑2024 12:56:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
04‑03‑2024 12:56:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z wykonania budżetu miasta za cztery kwartały 2023 roku

31‑01‑2024 12:17:31
Dokumenty:
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za cztery kwartały 2023 roku skan.pdf
31‑01‑2024 12:19:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za cztery kwartały 2023 roku.pdf
31‑01‑2024 12:19:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykonanie dochodów i wydatków za cztery kwartały 2023 roku.pdf
31‑01‑2024 12:19:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z wykonania budżetu miasta za trzeci kwartał 2023 roku

31‑10‑2023 11:08:06
Dokumenty:
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za trzeci kwartał 2023 roku skan.pdf
31‑10‑2023 11:10:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za trzeci kwartał 2023 roku.pdf
31‑10‑2023 11:10:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykonanie dochodów i wydatków za trzeci kwartał 2023 roku.pdf
31‑10‑2023 11:10:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za trzeci kwartał 2023 roku

25‑10‑2023 14:24:57
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
25‑10‑2023 14:29:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
309KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
25‑10‑2023 14:29:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
493KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
25‑10‑2023 14:29:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf
25‑10‑2023 14:29:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
25‑10‑2023 14:29:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z wykonania budżetu miasta za drugi kwartał 2023 roku

27‑07‑2023 14:27:16
Dokumenty:
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za drugi kwartał 2023 roku skan.pdf
27‑07‑2023 14:29:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za drugi kwartał 2023 roku.pdf.pdf
27‑07‑2023 14:29:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykonanie dochodów i wydatków za drugi kwartał 2023 roku.pdf.pdf
27‑07‑2023 14:29:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania budżetowe za drugi kwartał 2023 roku

25‑07‑2023 11:19:29
Dokumenty:
Plik pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
25‑07‑2023 11:21:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
25‑07‑2023 11:21:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
25‑07‑2023 11:21:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf
25‑07‑2023 11:21:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
25‑07‑2023 11:21:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwszy kwartał 2023 roku

27‑04‑2023 15:06:56
Dokumenty:
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwszy kwartał 2023 roku skan.pdf
27‑04‑2023 15:08:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
355KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwszy kwartał 2023 roku.pdf
27‑04‑2023 15:08:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykonanie dochodów i wydatków za pierwszy kwartał 2023 roku.pdf
27‑04‑2023 15:08:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  27‑12‑2022 12:26:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  27‑12‑2022 12:26:57
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2024 11:49:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie