Metadane IIP (INSPIRE)


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zwanej dalej ustawą, tworzenie, aktualizacja   i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, zwanych dalej "metadanymi", jest zadaniem organów administracji, odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do infrastruktury.

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej stanowią informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:

  • zgodności zbiorów zobowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
  • warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
  • jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia      2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326             z 04.12.2008, str.12);
  • organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
  • ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń.

Metadane opisujące dane będące w posiadaniu Prezydenta Siemianowice Śląskie w zakresie danych dotyczących planowania                   i zagospodarowania przestrzennego:

Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  14‑01‑2021 13:31:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  14‑01‑2021 13:31:30
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2021 15:48:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie