Jak załatwić sprawę


  • Interwencje można zgłaszać w godz. 6:00-22:00 pod bezpłatny numer alarmowy 986, 32 228 47 00 lub e-mailem. Interwencje można zgłaszać również osobiście w siedzibie Straży Miejskiej.

  • Informację o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie zgłaszanych interwencji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 986.

  • Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy poniedziałek w godzinach 12-13 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jarosława Daąbrowskiego 13. Skargi mogą być również wnoszone: • pisemnie, • za pomocą poczty elektronicznej Wnoszona skarga winna zawierać: • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę, • opis zdarzenia.

  • Podania, wnioski (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: • pisemnie, • za pomocą poczty elektronicznej 

  • Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

  • Informację o stanie przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 228 47 00.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Mikołajski
email: informatyk@sm.siemianowice.pl tel.:32 228 47 00
, w dniu:  13‑06‑2018 13:25:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Mikołajski
email: informatyk@sm.siemianowice.pl tel.:32 228 47 00
, w dniu:  13‑06‑2018 13:25:36
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2022 09:51:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie