Statystyki


Title Author View Count
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 18837
audyt wewnętrzny Adrian Merta 18831
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 18749
regulamin organizacyjny UM Sabina Marona 18663
Młodzieżowy Dom Kultury Adrian Merta 18492
oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta Adrian Merta 18128
kontrole wewnętrzne Daria Konieczna 17792
Budżet miasta w 2003 Adrian Merta 17739
dyżury radnych Karina Siwiec-Magielnicka 17702
kluby radnych Aldona Nowak 17662
uchwały V kadencji Daria Konieczna 17444
statut miasta Karina Siwiec-Magielnicka 17330
wyniki wyborów V kadencja Adrian Merta 17081
wyniki wyborów VI kadencja Adrian Merta 17081
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych Daria Konieczna 17034