Statystyki


Title Author View Count
audyt wewnętrzny Adrian Merta 18781
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 18679
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 18586
regulamin organizacyjny UM Klaudia Kopic 18509
Młodzieżowy Dom Kultury Adrian Merta 18467
oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta Adrian Merta 18128
Budżet miasta w 2003 Adrian Merta 17723
kontrole wewnętrzne Daria Konieczna 17672
dyżury radnych Irena Wielogórska 17617
kluby radnych Aldona Nowak 17569
uchwały V kadencji Daria Konieczna 17444
statut miasta Aldona Nowak 17247
wyniki wyborów V kadencja Adrian Merta 17081
wyniki wyborów VI kadencja Adrian Merta 17081
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych Daria Konieczna 17034