terminarze i plany pracy komisji II półrocze 2012 r.


Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2012 r.

23 sierpnia 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Wnioski Komisji do projektu budżetu miasta na 2013 r.
3. Sprawy bieżące
20 września 2012 r.
1. Informacja nt. przekształcenia Szpitala Miejskiego.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
18 października 2012 r. /zmiana terminu na 16 października 2012 r./
1. Informacja nt. rodzajów oraz ilości zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012-2013.
2. Plany zajęć w placówkach oświatowych w okresie ferii i wakacji w roku szkolnym 2012-2013 oraz możliwości ich dofinansowania.
3. Informacja nt. zabezpieczenia miejsc w przedszkolach i żłobku w roku szkolnym 2012-2013 oraz na lata następne w oparciu o dane demograficzne.
4. Dane demograficzne mieszkańców Siemianowic Śląskich z podziałem na wiek, płeć i zamieszkanie (dzielnice).
5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
15 listopada 2012 r.
1.Plan wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w Parku Tradycji na rok 2013. Informacja nt. kosztów utrzymania.
2. Informacja nt. działalności kulturalnej w mieście. Plany imprez świąteczno-noworocznych - wg rodzaju instytucji - zakres realizowanych zadań kulturalnych.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
29 listopada 2012 r.
1.Projekt budżetu miasta na 2013 r.
13 grudnia 2012 r.
1. Informacja nt. zasobów mieszkalnych w mieście. Stan zadłużenia wobec miasta.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na II półrocze 2012 r.

28 sierpnia 2012 r.
1.Aktualny stan terenów po byłej Hucie "Jedność" i ewentualne perspektywy ich gospodarczego wykorzystywania - spotkanie z likwidatorem byłej Huty "Jedność".
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
19 września 2012 r.
1. Prezentacja sposobu tworzenia budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej
2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
17 października 2012 r.
1.Aktualny stan przygotowania do realizacji przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Perspektywa składowania odpadów komunalnych.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
14 listopada 2012 r.
1. Plan wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa na rok 2013. Informacja nt. kosztów utrzymania.
28 listopada 2012 r.
1. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2013 rok.
12 grudnia 2012 r.
1. Informacja o działaniach mająca na celu promocję gospodarczą miasta oraz wzbudzanie zainteresowania potencjalnych inwestorów droga internetową.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

Plan Pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na II półrocze 2012 roku.


27 sierpnia 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
20 września 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie miasta na 2012 r., - posiedzenie wyjazdowe.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r., - analiza.
18 październik 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Ocena stopnia wykonania wydatków w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) za trzy kwartały 2012 roku oraz ich prognoza na dzień 31 grudnia 2012 r., (dane szacunkowe).
15 listopada 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Gospodarka mieszkaniowa - budownictwo komunalne.
29 listopada 2012 r.
1. Projekt budżetu miasta na 2013 r., - analiza cz. I
4 grudnia 2012 r./zmiana terminu na 6 grudnia 2012 r./
1. Projekt budżetu miasta na 2013 r., - analiza cz. II
10 grudnia 2012r.
1. Sporządzenie opinii końcowej o projekcie budżetu miasta na 2013 r
/dodatkowe posiedzenie/
13 grudnia 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r.

29 sierpnia 2012 r.
1. Wodociągi Siemianowickie Aqua -Sprint Sp. z o.o. - posiedzenie wyjazdowe w Aqua-Sprint .
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.
20 września 2012 r.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
2. Aktualny stan przygotowania do realizacji przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Perspektywa składowania odpadów komunalnych.
3. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
4. Sprawy bieżące.
18 października 2012 r.
1. Ocena skuteczności egzekwowania zaległości czynszowych w zasobach komunalnych.
2. Ocena skuteczności egzekucji podatkowych.
3. Wykonalność projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wdrażanych programów aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
5. Sprawy bieżące.
20 listopada 2012 r. /zmiana terminu na 8 listopada 2012 r./
1. Projekt budżetu miasta na 2013 r.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.
13 grudnia 2012 r.

1. Funkcjonowanie placówek kultury w mieście.- posiedzenie wyjazdowe do Willi Fitznera.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.

Informacja wytworzona przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  22‑06‑2012 11:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2013 08:10:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive