Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich.

O konsultacjach społecznych oraz formie ich przeprowadzenia powiadamia się poprzez ogłoszenie i obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie o zasięgu lokalnym oraz obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji uwag, opinii i sugestii zmian dotyczących konsultowanego projektu dokumentu.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  02‑08‑2022 09:12:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  02‑08‑2022 09:12:20
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2023 07:52:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie