terminarze i plany pracy komisji I półrocze 2012 r.


Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2012 r.

19 stycznia 2012 r.

1. Perspektywy rozwoju Szpitala Miejskiego.
2. Sprawy różne i wolne wnioski
16 lutego 2012 r. (oświata)
1. Informacja dotycząca organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
2. Sytuacja demograficzna i jej wpływ na edukację w gminie.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
15 marca 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych
2. PUP - sprawozdanie z działalności za 2011 rok. Realizacje Projektów finansowanych z UE
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
19 kwietnia 2012 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych
2. Pomoc społeczna - sprawozdanie z działalności za 2011 rok
3. Realizacja Projektów finansowanych ze środków UE - sprawozdanie
4. Sprawy różne i wolne wnioski
17 maja 2012 r,
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych
2. Plany organizacyjne placówek oświaty na rok 2012/2013
3. Organizacje pozarządowe
4. Sprawy różne i wolne wnioski
14 czerwca 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych
2. Omówienie przygotowań do "Akcji lato 2012"
3.Wyjazd: Dom samotnej matki. Omówienie wdrożenia ustawy dotyczącej przeciwdziałania przemocy.
4. Sprawy różne i wolne wnioski

Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na I półrocze 2012 r.

18 stycznia 2012 r.

1.Infrastruktura drogowa - stan nawierzchni dróg miejskich, rozwiązania komunikacyjne oraz problem parkowania w mieście.2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
15 lutego 2012 r.

1.Analiza działalności gospodarczej w naszym mieście na podstawie danych Urzędu Miasta.2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
14 marca 2012 r.

1.Polityka kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy - komisja wyjazdowa.2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
18 kwietnia 2012 r.
1.Funkcjonowanie firm specjalnej strefy ekonomicznej na przykładzie "Johnson Controls" - komisja wyjazdowa.2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
16 maja 2012r.
1.Aktualny stan planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście nowych inwestycji i rozwoju miasta2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
13 czerwca 2012 r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

Plan Pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na I półrocze 2012 roku.


19 stycznia 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
16 luty 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Dochody budżetowe-pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środki unijne w roku 2011 i prognozy w roku 2012.
15 marca 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Wykonanie wydatków w zakresie pomocy społecznej za 2011r. - analiza.
19 kwietnia 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Wykonanie wydatków w zakresie oświaty , wychowania i edukacyjnej opieki Wychowawczej za 2011 r. z uwzględnieniem wpływów, danych dotyczących subwencji i substancji oraz remontów realizowanych i planowanych.
17 maja 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
14 czerwca 2012 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok-absolutorium.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r.

12 stycznia 2012 r.

1. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
2. Sprawy bieżące.
16 lutego 2012 r.
1. Realizacja uchwały Rady Miasta Nr 729/2010 w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - sprawozdanie roczne
3. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
4. Sprawy bieżące.
15 marca 2012 r.

1.Informacja o prowadzonych postępowaniach sądowych z udziałem gminy - skutki finansowe.
2. Informacja w zakresie przyznanych dotacji unijnych gminie w ramach złożonych wniosków w latach 2010-2011.
3. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
4. Sprawy bieżące.
12 kwietnia 2012 r.

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.
10 maja 2012 r.

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 c.d.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.
30,31 maja 2012 r.
zmiana terminu posiedzenia Komisji na dzień 21 maja br.,
1. Wypracowanie ostatecznej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 i opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
2. Sprawy bieżące.

Informacja wytworzona przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  21‑12‑2011 14:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Janiga-Komraus
email: j_janiga@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-253
, w dniu:  21‑12‑2011 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2013 08:11:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie