terminarze i plany pracy komisji II półrocze 2011 r.


Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2011 r.

22 sierpnia 2011 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta na 2012 r.
3. Sprawy bieżące.

15 września 2011 r.
1. Informacja nt. rodzajów oraz ilości zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011-2012.
2. Plany zajęć w placówkach oświatowych w okresie ferii i wakacji w roku szkolnym 2011-2012 oraz możliwości ich dofinansowania.
3. Informacja na temat zabezpieczenia miejsc w przedszkolach i żłobku w roku szkolnym 2011-2012 oraz na lata następne w oparciu o dane demograficzne.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.

20 października 2011 r.
1. Informacja nt. działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych.
2. Informacja nt. działalności klubów sportowych na terenie miasta.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

17 listopada 2011 r. Zmiana terminu posiedzenia na 24 listopada 2011r.
1. Informacja nt. realizacji pomocy społecznej w zakresie pomocy dzieciom.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

8 grudnia 2011 r.
1. Perspektywy rozwoju Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na II półrocze 2011 r.

17 sierpnia 2011 r. Zmiana terminu posiedzenia na 23 sierpnia 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych

14 września 2011 r.
1. Gospodarka mieniem w kontekście planowanej sprzedaży majątku i pozyskiwania środków dla budżetu miasta. Przedstawienie efektów sprzedaży w latach 2008-2010 r.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

27 września 2011 r.

1. Problemy firm działających na terenie naszego miasta - komisja wyjazdowa

19 października 2011 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

16 listopada 2011 r.
Zmiana terminu posiedzenia na 23 listopada 2011r.
1. Infrastruktura drogowa- stan nawierzchni dróg miejskich, rozwiązania komunikacyjne oraz problem parkowania w mieście.
2. Opiniowanie projektu budżetu miasta.

7 grudnia 2011 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

Plan Pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na II półrocze 2011 r.


23 sierpnia 2011 r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

15 września 2011 r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r.

20 października 2011 r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych
2.Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich określanych w budżecie miasta na 2011r.

17 listopada 2011 r. Zmiana terminu posiedzenia na 24 listopada 2011r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Analiza stopnia realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem oceny zadłużenia i wykonanie obowiązujących wskaźników.

8 grudnia 2011 r.
1.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Analiza projektu budżetu miasta na 2012 rok.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.


25 sierpnia 2011 r.
1. Informacja na temat zaległości czynszowych w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych w zasobach gminy.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.

15 września 2011 r.

1. Kontrola poprawności funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.

20 października 2011 r.
1.Kontrola poprawności funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - ciąg dalszy.
Sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2.Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3.Sprawy bieżące.

17 listopada 2011 r.
1.Realizacja uchwały Rady Miasta Nr 729/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy
Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.

8 grudnia 2011 r.

1.Realizacja uchwały Rady Miasta Nr 729/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Sprawy bieżące.

Informacja wytworzona przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  21‑06‑2011 11:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  21‑06‑2011 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2013 08:11:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie