terminarze i plany pracy komisji I półrocze 2011 r.


Plan Pracy
Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2011 r.
3 stycznia 2011 r.1. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2011 rok.
2. Plan remontów placówek oświatowych.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
20 stycznia 2011 r. - zmiana terminu posiedzenia Komisji z dnia 20 stycznia na 3 lutego 2011 r.1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Statut Miasta Siemianowic Śląskich.
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2011 rok.
4. Sprawy różne i wolne wnioski .
17 lutego 2011 r.
1. Informacja dotycząca organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
2. Statut Miasta Siemianowic Śląskich.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 17 marca 2011 r.1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Stan bezpieczeństwa w mieście. Mapa miejsc niebezpiecznych, programy i działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w Siemianowicach Śląskich.
3. Problem alkoholizmu i narkomani w mieście - przeciwdziałanie tym patologiom.
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 21 kwietnia 2011 r.1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Pomoc społeczna - sprawozdanie z działalności za 2010 rok.
3. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 19 maja 2011 r. - zmiana terminu posiedzenia Komisji z dnia 19 maja na 18 maja 2011 r. 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Stan techniczny obiektów oświatowych - obiekty sportowe, place zabaw, zabezpieczenia, ogrodzenia.
3. Scenariusz obchodów "Dni Siemianowic".
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
9 czerwca 2011 r.1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Omówienie przygotowań do "Akcji lato 2011"
3. Budownictwo socjalne w Siemianowicach Śląskich w aspekcie polityki społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Plan Pracy
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na I półrocze 2011 r.


12 stycznia 2011 r.
1. Analiza decyzji dotyczących nowych uwarunkowań dla laboratorium analitycznego.
2. Bieżąca sytuacja Szpitala Miejskiego.
19 stycznia 2011 r. posiedzenie Komisji odwołane
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2 lutego 2011 r.
1. Stan realizacji inwestycji oraz plany rozpoczęcia ww. w bieżącej kadencji z głównym uwzględnieniem
inwestycji drogowych.
2. Zespół Pałacowo-Parkowy.
16 lutego 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2 marca 2011 r. posiedzenie Komisji odwołane
1. Ścieżki rowerowe.
2. Obwodnice miejskie.
16 marca 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
6 kwietnia 2011 r.
1. Tereny zielone w mieście - stawy i ich otoczenie.
20 kwietnia 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych
11 maja 2011 r. posiedzenie Komisji odwołane
1. Tereny poprzemysłowe w kontekście ożywienia działalności gospodarczej
18 maja 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
8 czerwca 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Plan Pracy
Komisji Finansowo-Budżetowej na I półrocze 2011 r.


12 stycznia 2011 r.
1. Sporządzenie opinii końcowej o projekcie budżetu miasta na 2011 rok (pkt 9 zał. nr 2 Uchwałą nr
734/2010 z 28.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej) na podstawie
opinii wszystkich komisji i ewentualnej autopoprawki Prezydenta Miasta - podjęcia uchwały. posiedzenie Komisji odwołane
20 stycznia 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Zmiana terminu posiedzenia Komisji na 3 lutego 2011 r.
17 lutego 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych
2. Analiza działalności Szpitala Miejskiego w aspekcie finansowania i przystosowania do standardów unijnych.
17 marca 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Gospodarowanie mieniem lokali użytkowych - procedury, produktywność majątku.
21 kwietnia 2011 r.

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Wykonanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) za 2010 r. z uwzględnieniem wpływów, danych dotyczących subwencji i substancji oraz stan remontów.
19 maja 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Ocena efektywności i optymalizacji wykorzystania finansów publicznych w zakresie działu 750 - Administracja Publiczna za 2010 rok.
9 czerwca 2011 r.
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok - absolutorium.
Komisja RewizyjnaPosiedzenie Komisji w dniu 3 lutego 2011 r.

1. Omówienie projektu budżetu miasta na 2011 r. wraz z autopoprawką.
2. Omówienie projektu Statutu Miasta.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r.

5 stycznia 2011 r.
1. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta

17 lutego 2011 r.
1. Informacja o stopniu realizacji odbudowy Pałacu Mieroszewskich. Stan własnościowo - prawny obiektu.
2. Zbywanie przez gminę nieruchomości gruntowych oraz budynków i budowli do 350.000 EURO.
3. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

17 marca 2011 r.1. Kontrola zaległości podatkowych należnych gminie (z Kopalni "Siemianowice" i Huty "Jedność") od osób prawnych za ostatnie 3 lata zgodnie z uwzględnieniem bilansu otwarcia.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

14 kwietnia 2011 r.
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

12 maja 2011 r. Zmiana terminu posiedzenia Komisji z dnia 12 maja na 18 maja 2011r.
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 c.d.
2. Rozpatrzenie skarg skierowanych przez Radę Miasta.

31 maja, 1, 2 czerwca 2011 r.
Wypracowanie ostatecznej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 i opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta


Informacja wytworzona przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  11‑01‑2011 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karina Siwiec-Magielnicka
email: k_siwiec@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-250
, w dniu:  11‑01‑2011 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2013 08:12:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie