Statystyki


Tytuł Autor Ilość
kontrole zewnętrzne Jacek Dudek 16456
Stawki obowiązujące w 2008 roku Daria Konieczna 16404
oferty w jednostkach organizacyjnych Daria Konieczna 16356
Finanse i mienie Adrian Merta 16146
stanowiska, oświadczenia, apele, rezolucje Daria Konieczna 16099
archiwum Adrian Merta 15985
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (w likwidacji) Daria Konieczna 15984
Budżet miasta w 2009 Daria Konieczna 15778
terminarze i plany pracy komisji II półrocze 2011 r. Joanna Janiga-Komraus 15660
skarbnik miasta Daria Konieczna 15377
rejestry, ewidencje Daria Konieczna 15341
uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Adrian Merta 15008
protokoły Sesji RM VI kadencji Karina Siwiec-Magielnicka 14833
Pływalnia Miejska Adrian Merta 14744
Muzeum Miejskie Adrian Merta 14641