Statystyki


Tytuł Autor Ilość
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 18262
oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta Adrian Merta 18128
regulamin organizacyjny UM Klaudia Kopic 18084
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 17907
Bank Zamiany Mieszkań Iwona Wcisło 17788
Budżet miasta w 2003 Adrian Merta 17681
uchwały V kadencji Adrian Merta 17444
kluby radnych Aldona Nowak 17407
kontrole wewnętrzne Daria Konieczna 17383
dyżury radnych Karina Siwiec-Magielnicka 17361
wyniki wyborów V kadencja Adrian Merta 17081
wyniki wyborów VI kadencja Adrian Merta 17081
statut miasta Karina Siwiec-Magielnicka 17049
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych Adrian Merta 17034
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Adrian Merta 16475