Siemianowice Śląskie
Search:
oferty inwestycyjne


OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 15:44:19)

Nazwa oferty: ul. Srokowiecka, Plebiscytowa, Siemianowice Śląskie "S - 24"

Właściciel: Skarb Państwa - Miasto Siemianowice Śląskie użytkowanie wieczyste

Adres użytkownika wieczystego: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105,Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: uregulowana; KW 56244 brak wpisów hipotecznych

Powierzchnia całkowita (m kw.): 147143

Liczba działek: 6

Powierzchnia, wymiary działek: nr 56 pow. 220 m kw., nr 178/55 pow. 1990 m kw., nr 282/50 pow. 27300 m kw., nr 545/59 pow. 796 m kw., nr 700/55 pow. 116837 m kw. , nr 693/55 pow. 4050 m kw.

Kształt działek: regularny

Uzbrojenie: nieuzbrojone

Dostępność komunikacyjna: dostęp od drogi - ulica Srokowiecka

Istniejąca zabudowa: niezabudowane

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: PP- obszar przemysłowy,

Przeznaczenie preferowane: działalność działalność produkcyjna

Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, przetarg ofertowy

Przewidywany termin sprzedaży/przetargu: 2010/2012

Cena: do ustalenia w drodze przetargu

Uwagi: prowadzone są negocjacje w sprawie nabycia terenu, który powiększy areał zawarty w ofercie.

W przypadku projektowania inwestycji wymagane jest rozeznanie sytuacji geologiczno- górniczej pod kątem oceny stanu zagrożenia powierzchni terenu ze strony starych płytkich zrobów górniczych.

 More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 15:40:23)

Nazwa oferty: (terenu lub obiektu) ul. Konopnickiej, Siemianowice Śląskie "S - 16"

Właściciel: Skarb Państwa (gmina, firma - status własnościowy, osoba fizyczna) Miasto Siemianowice Śląskie - użytkownik wieczysty

Adres właściciela - użytkownika wieczystego: (z kodem pocztowym, telefon, fax, e-mail) ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105,Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: (uregulowana - nr Księgi Wieczystej / nieuregulowana - hipoteka, zastaw, itp.) uregulowana; KW 9059; 10193; 5977; 2619

Powierzchnia całkowita (m kw.): 35.642

Liczba działek: 9

Powierzchnia, wymiary działek: nr 526/47 pow. 6022 m kw., nr 528/49 pow. 14200 m kw., nr 529/48 pow. 2695 m kw., nr 530/48 pow. 2345 m kw. , 461/47 pow. 350 m kw., 465/47 pow. 3520 m kw., 90 pow. 330 m kw., 463/47 pow. 500 m kw., 2960/46 pow. 2500 m kw.
Kształt działek nieregularny

Uzbrojenie: (energia, woda, kanalizacja, gaz, place wewnętrzne, inne) możliwość podłączenia do poszczególnych mediów w ul. Konopnickiej, Fabrycznej

Dostępność komunikacyjna: dobry dostęp do drogi asfaltowej - ulica Konopnickiej

Istniejąca zabudowa: (nazwa obiektu, pow. użytkowa, kubatura, stan techniczny, wyposażenie, cena) niezabudowane

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: PP- obszar przemysłowy

Przeznaczenie preferowane: działalność komercyjne których uciążliwość nie wychodzi poza obszar PP, zgodne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania

Forma i metoda zbycia praw: (sprzedaż, sprzedaż praw wieczystych, dzierżawa, wynajem, inne, przetarg ustny, ofertowy, negocjacje cen, do uzgodnienia, sprzedaż w drodze przetargu, itp.)
Sprzedaż, przetarg ofertowy

Przewidywany termin sprzedaży/przetargu: 2009/2011

Cena: do ustalenia w drodze przetargu

Uwagi: istnieje możliwość nabycia poszczególnych działek z ogólnej powierzchni całkowitej nieruchomości.

 More...
ZOBACZ WIĘCEJ
2010-06-09 15:36:22(2081 KB)More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 15:34:47)

Nazwa oferty: ul. Mysłowicka, Siemianowice Śląskie "S - 18"

Właściciel: Miasto Siemianowice Śląskie

Adres właściciela: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (032) 7605 400

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105,Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: uregulowana; KW 2511 brak wpisów hipotecznych

Powierzchnia całkowita (m kw.): 2997

Liczba działek: 1

Powierzchnia, wymiary działek: 434/28 pow. 1666 m

Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia, gaz, sieci teletechniczne

Dostępność komunikacyjna: dojazd do nieruchomości dobry od ul. Mysłowickiej

Istniejąca zabudowa: niezabudowane

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: PP - obszar przemysłowy

Przeznaczenie preferowane działalność: usługi rzemieślnicze, usługi transportowe

Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż, przetarg nieograniczony

Termin przetargu: 2010/2011

Cena: zostanie ustalona w drodze przetargu

Uwagi: w przypadku projektowania inwestycji wymagane jest rozeznanie sytuacji geologiczno- górniczej pod kątem oceny stanu zagrożenia powierzchni terenu ze strony starych płytkich zrobów górniczych.

 More...
ZOBACZ WIĘCEJ
2010-06-09 15:31:03(882 KB)More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 13:05:53)

Nazwa oferty: (terenu lub obiektu) ul. Stalmacha, Siemianowice Śląskie "S - 17"

Właściciel: Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste Gmina Miasta Siemianowice Śląskie do 05.12.2089 r.

Adres właściciela - użytkownika wieczystego: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 032 - 7605-406

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105,Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420 , t_holysz@um.siemianowice.pl.

Sytuacja prawna: uregulowana; KW 5977

Powierzchnia całkowita (m kw.): 49492

Liczba działek: 2

Powierzchnia, wymiary działek: nr 422/49 pow. 36645 m kw., nr 2713/275 pow. 12847 m kw.
Kształt działki nieregularny

Uzbrojenie: (energia, woda, kanalizacja, gaz, place wewnętrzne, inne) nieuzbrojone

Dostępność komunikacyjna:
dostęp do drogi asfaltowej - ulica Stalmacha

Istniejąca zabudowa: niezabudowane

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania:
PP- obszar przemysłowy,

Przeznaczenie preferowane działalność: działalność produkcyjna z terenem przeznaczonym pod składowisko materiałów budowlanych

Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, przetarg

Cena: do ustalenia w drodze przetargu

 More...
ZOBACZ WIĘCEJ
2010-06-09 13:02:44(1461 KB)More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 13:01:15)

Nazwa oferty: ul. Stary Czakaj - Żwirowaj, Siemianowice Śląskie "S - 20"

Właściciel: Skarb Państwa prawo wieczystego użytkowania do 2089 roku Gmina Miasto Siemianowice Śląskie

Adres właściciela: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (032) 7605 400

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105,Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: uregulowana;

Powierzchnia całkowita (m kw.): 35.872

Liczba działek: 17

Działki: 302/18, 305/23, 306/23, 308/18, 310/18, 313/18, 316/18, 317/18, 320/18, 323/18, 326/3, 331/24, 334/24, 335/18, 337/18, 339/18, 341/18Kształt nieregularny trójkąt równoramienny

Uzbrojenie: woda, energia,

Dostępność komunikacyjna: poprzez ul. Żwirową w Katowicach do ul. Strzelców Bytomskich - Mysłowickiej

Istniejąca zabudowa: niezabudowane

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: PP - obszar przemysłowy

Przeznaczenie preferowane działalność: komercyjne których uciążliwość nie wychodzi poza obszar PP, zgodne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania

Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż, prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargowym

Cena: zostanie ustalona w drodze przetargu

 More...
ZOBACZ WIĘCEJ
2010-06-09 12:58:08(2326 KB)More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 12:52:11)

Nazwa oferty: ul. Kapicy, Siemianowice Śląskie "By - 11" poszerzone o dwie działki sąsiadujące

Właściciel: Miasto Siemianowice Śląskie własność

Adres właściciela: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (032) 7605 400

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem, ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: uregulowana; KW 7301; 4132 - wolne od hipotek

Powierzchnia całkowita (m kw.): 8858

Liczba działek: 2

Powierzchnia, wymiary działek: nr 53-3364/293 pow. 51 m2; 53-3655/293 pow. 6154 m2; 21-2577/292 pow. 2653 m2. Kształt działki wielokąt nieregularny.

Uzbrojenie: woda, energia

Dostępność komunikacyjna:
dojazd do nieruchomości poprzez ustanowioną służebność gruntową na nieruchomości objętej Kw. 8111

Istniejąca zabudowa: niezabudowana

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: UC-II.

Przeznaczenie preferowane: działalność - zgodnie z planem zagospodarowania

Forma i metoda zbycia praw: Oddanie w użytkowanie wieczyste, przetarg ofertowy

Przewidywany termin sprzedaży/przetargu: 2010/2011

Cena: do ustalenia w drodze przetargu

 More...
OFERTA - Nieruchomości (sprzedaż/zagospodarowanie) (2010-06-09 12:44:11)

Nazwa oferty: ul. Kapicy, Siemianowice Śląskie "S - 4"

Właściciel: Miasto Siemianowice Śląskie - własność

Adres właściciela: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (032) 7605 400

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Tadeusz Hołysz, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem, ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śląskie tel.7605 406, fax 7605420, t_holysz@um.siemianowice.pl

Sytuacja prawna: uregulowana; KW 6490 - wolne od hipotek

Powierzchnia całkowita (m kw.): 1820

Liczba działek: 1

Powierzchnia, wymiary działek: nr 53-3032/224 pow. 1820 m2; Kształt działki trójkąt

Uzbrojenie: woda, energia, gaz, sieci teletechniczne

Dostępność komunikacyjna: dojazd do nieruchomości od ul. Olimpijskiej

Istniejąca zabudowa: niezabudowana

Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: UC-II.

Przeznaczenie preferowane:
działalność - zgodnie z planem zagospodarowania

Forma i metoda zbycia praw: Oddanie w użytkowanie wieczyste, przetarg ofertowy

Przewidywany termin sprzedaży/przetargu:
2011/2012

Cena: do ustalenia w drodze przetargu

 More...