Statystyki


Title Author View Count
przewodniczący rady miasta Adrian Merta 18479
Młodzieżowy Dom Kultury Adrian Merta 18429
regulamin organizacyjny UM Klaudia Kopic 18273
porządek obrad Sesji RM wraz z projektami uchwał Klaudia Kopic 18198
oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta Adrian Merta 18128
Finanse i mienie Adrian Merta 17915
Budżet miasta w 2003 Adrian Merta 17692
kluby radnych Aldona Nowak 17490
dyżury radnych Karina Siwiec-Magielnicka 17482
kontrole wewnętrzne Daria Konieczna 17480
uchwały V kadencji Izabela Kłosowska-Spandel 17444
statut miasta Aldona Nowak 17112
wyniki wyborów V kadencja Adrian Merta 17081
wyniki wyborów VI kadencja Adrian Merta 17081
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych Daria Konieczna 17034