Informacje dla słabosłyszących


Informacja w sprawie realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243). Daje ona osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, które zamierzają skorzystać z usługi tłumacza winny, co najmniej
3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych) złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. Jana Pawła II 10, 41 – 100 Siemianowice Śląskie), Formularz Zgłoszenia Sprawy lub przesłać go za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: s_miland@um.siemianowice.pl

- faxu: +48 (32) 760 52 80 (81)

Informacja wytworzona przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2015 12:49:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive