Uchwały wdrażające przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

01‑02‑2013 09:17:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

01‑02‑2013 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01‑02‑2013 09:20:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

01‑02‑2013 09:22:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwala w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

01‑02‑2013 09:24:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

01‑02‑2013 09:32:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

26‑02‑2013 14:02:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  01‑02‑2013 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2017 09:29:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie