rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestr publiczny to na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692.

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępniane są na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta. Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych. Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

-> Formularz wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

-> Rejestry publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

DZIAŁ: KULTURA
-> sposób udostępniania rejestru instytucji kultury
-> rejestr instytucji kultury prowadzony przez gminę Siemianowice Śląskie


DZIAŁ: KOMUNIKACJA
-> Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
->Statystyki zdawalności ośrodków szkolenia kierowców
-> Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów

DZIAŁ: STOWARZYSZENIA

-> Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych
DZIAŁ: ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

 

Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Siemianowice Śląskie prowadzony na podstawie: - art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) - Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

-> Rejestr zbiorów danych osobowych
Plik xlsx
1487682818000 ad:Tue Feb 21 14:14:04 CET 2017
zbiory danych osobowych - 31.01.2017
21‑02‑2017 14:13:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1476440331000 ad:Fri Oct 14 12:19:24 CEST 2016
Rejestr Stowarzyszenia
14‑10‑2016 12:18:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1459505055000 ad:Fri Apr 01 12:04:56 CEST 2016
Rejestr zbiorów danych osobowych - 31.03.2016
01‑04‑2016 12:04:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

26‑05‑2011 08:12:00
Dokumenty:
Plik pdf rejestr_333137.pdf
01‑09‑2016 09:26:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf rejestr złobków i klubów dziecięcych - Aktualny
01‑09‑2016 12:55:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls
$changeCreateDate.getData() ad:Tue Jun 16 10:10:39 CEST 2015
Rejestr zgłoszeń, o którym mowa w art. 30a Ustawy Prawo budowlane
16‑06‑2015 10:10:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1453978073000 ad:Thu Jan 28 11:48:12 CET 2016
Dokument
28‑01‑2016 11:47:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1455090482000 ad:Wed Feb 10 08:48:27 CET 2016
Rejestr Instytucji Kultury - II 2016
10‑02‑2016 08:48:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Martyna Popek
email: m_popek@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-213 fax: admin
, w dniu:  04‑06‑2010 17:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑06‑2010 17:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2017 12:10:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie